Drukuj stronę

Zamówienia publiczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zaprasza do składania ofert na:

„Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych, w ramach których prowadzone będzie uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu” w 2020 r.

Usługi specjalistyczne


Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zaprasza do składania ofert na przewozy dzieci na świetlicę w 2020 r.

Dowozy dzieci

Wybór oferty – dowozy dzieci


Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zaprasza do składania ofert w celu nawiązania współpracy w 2020 r.

Zakup materiałów biurowych

wybór oferty – materiały biurowe

Zakup tonerów

wybór oferty – tonery


Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zaprasza do składania ofert na:

„Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych, w ramach których prowadzone będzie uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu”

w  2019 r.

Usługi specjalistyczne


Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zaprasza do składania ofert na dowozy posiłków w  2019 r.

Dowóz posiłków

wybór oferty


Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zaprasza do składania ofert na dowozy dzieci na świetlicę w 2019 r.

dowozy dzieci na świetlicę

Wybór oferty


Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zaprasza do składania ofert w celu nawiązania współpracy w 2019 r.

Zakup materiałów biurowych

Wybór oferty – materiały biurowe

Zakup tonerów

Wybór oferty – tonery


Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zaprasza do składania ofert w celu nawiązania współpracy w 2018 r.:

Świadczenie usług specjalistycznych dla dzieci z autyzmem

Dowozy dzieci na świetlicę

Wybór oferty

Zakup materiałów biurowych

Wybór oferty

Zakup tonerów

Wybór oferty

Wykonanie okresowych badań lekarskich

Wybór oferty


Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badań profilaktycznych

Wybór oferty


Zapraszamy do złożenia oferty na:

Dowozy dzieci na świetlicę

Wybór oferty


Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę:

Tonery

Wybór oferty – tonery

Materiały biurowe

Wybór oferty – materiały biurowe

Zapraszamy do złożenia oferty na:

Przewóz posiłków


Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badań profilaktycznych

Wybór oferty


Wybór oferty na dowozy dzieci na świetlicę


Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę :

Tonery

      Wybór oferenta

Materiały biurowe

    Wybór oferenta

Zapraszamy do złożenia oferty na:

Zajęcia dla dzieci z psychologiem

        Wybór oferenta

Zajęcia dla dzieci z logopedą

         Wybór oferenta

Przewóz posiłków


Zaproszenie do złożenia oferty na materiały promocyjne:

Materiały promocyjne

Wybór oferty

Przykłady materiałów promocyjnych:

DSCN0846DSCN0844DSCN0842DSCN0841DSCN0840DSCN0838

                                                                                                                               

Zaproszenia do składania ofert na :

1. Przewóz dzieci na świetlicę

Wybór oferty

2. Dowóz gorących posiłków

3. Przeprowadzenie badań profilaktycznych

4. Dostawę tonerów

Wybór oferty

5. Dostawę materiałów biurowych

Wybór oferty

################################################################

W związku z realizacją projektu „Zauważ, zatrzymaj, zmień ! Mówimy STOP przemocy w rodzinie”  w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zapraszamy do składania ofert przez psychologów, hipoterapeutów, instruktorów tańca oraz trenerów/instruktorów piłki nożnej.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – TRENER/INSTRUKTOR PIŁKI NOŻNEJ

Wybór oferty – instruktor piłki nożnej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – INSTRUKTOR TAŃCA

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – HIPOTERAPEUTA

wybór oferty – zajęcia hipoterapii

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – PSYCHOLOG

Wybór oferty – psycholog

**********************************************************

Zawiadomienie o wyborze oferenta – tonery

Zawiadomienie o wyborze oferenta – materiały biurowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

skanuj0001

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ROWERÓWskanuj0003-744x1024 (1)

PYTANIE NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

skanuj0006

ODPOWIEDŹ  DO PYTANIA NR 1 

Zamawiający nie bierze pod uwagę ofert zawierających:

– oświetlenie bateryjne 

błotniki metalowe 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz