Drukuj stronę

Świetlica socjoterapeutyczna

Od października 2014 r. Świetlica Socjoterapeutyczna przy OPS w Osieku realizuje projekt „Zauważ, zatrzymaj, zmień ! Mówimy STOP przemocy w rodzinie” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. W ramach projektu zaplanowano zajęcia z psychologiem,zajęcia taneczne, sportowe i kulinarne, zajęcia z hipoterapeutą, warsztaty decoupage i quillingu, wyjazdy na lodowisko, basen, do aquaparku oraz organizację zajęć „Stop przemocy”.

ZDJĘCIA W ZAKŁADCE  GALERIA ŚWIETLICY

Świetlica Socjoterapeutyczna przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku w 2014 r. realizuje projekt „Aktywność emocjonalna, twórcza i turystyczna sposobem na nudę” w ramach programu „Świetlica – Dzieci – Praca” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu zaplanowano wyjazdy wakacyjne dla wszystkich uczestników zajęć świetlicowych, zakup rowerów i organizację wycieczek rowerowych, doposażenie świetlicy, organizację teatrzyku świetlicowego oraz wyjazdy do kina i teatru.

ZDJĘCIA W ZAKŁADCE GALERIA ŚWIETLICY

Grant Fundacji Banku Zachodniego WBK dla Świetlicy

skanuj0005

W 2014 roku dzięki dofinansowaniu z Fundacji Banku Zachodniego WBK Świetlica Socjoterapeutyczna będzie realizować projekt „Pływanie jako forma rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka”. Zajęcia będą odbywać się na pływalni w Staszowie.