Drukuj stronę

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 

logo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pn. „Świadczenie usługi stałego dostępu do internetu wraz z dostawą i montażem niezbędnego sprzętu sieciowego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek”

 

Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku w sprawie powołania komisji do wyboru ofert na zapytania ofertowe dot. „Świadczenia usług stałego dostępu do internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na usługę pn. Zatrudnienie specjalisty ds. zamówień publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zatrudnienie specjalisty ds. zamówień publicznych w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa:
Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –elnclusion.
Załącznik nr 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
zatrudnienie informatyka
załącznik nr 1
wybór oferenta-Informatyk

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku ogłasza rekrutację do projektu “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o wyniku przetargu