Drukuj stronę

Pracownicy

Kierownik
Magdalena Wilk

Pracownicy socjalni

Grażyna Bień
Mariola Dzieciuch
Małgorzata Skwarzec
Ewelina Małasińska
Dorota Wodecka


Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) 

Beata Kicińska

Świadczenia rodzinne

Anna Gacoń

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
Justyna Żyła, Lucyna Dąchór

Główny księgowy
Barbara Gacoń

Referent ds. stypendiów szkolnych, punkt wydawania żywności
Elżbieta Sucharzewska

Asystent rodziny
Justyna Krala

Opiekunka środowiskowa
Anna Wiatr

Świetlica socjoterapeutyczna
Marta Pawlik

Obsługa
Renata Mikus
Monika Żugaj
Krzysztof Mikus