Drukuj stronę

Obowiązek informacyjny

Ochrona danych osobowych – obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku

2. Siedziba administratora danych osobowych:
ul. Wolności 18 28-221 Osiek

3. Obowiązki administratora danych osobowych pełni:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku

4. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.

5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się pisemnie, w trybie art. 33.1 ustawy o ochronie danych osobowych do Administratora Danych Osobowych.

6. Zgodnie z art. 24.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych Administrator Danych Osobowych informuje o dobrowolności albo obowiązku podania danych.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się że:
inspektorem ochrony danych(IOD) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku jest Pan Mariusz Chyc; kontakt: tel.158644163