Drukuj stronę

O ośrodku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku funkcjonuje jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Zgodnie z postanowieniami statutu Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku jest organem administracji samorządowej. Współpracuje na zasadach partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, organizuje i realizuje zadania z zakresu polityki społecznej na terenie Miasta i Gminy Osiek.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku