Drukuj stronę

AKTUALNOŚCI

Ochrona danych osobowych – obowiązek informacyjny


Uwaga !!!

Mieszkańców gminy Osiek, którzy kwalifikują się do pomocy w formie żywnościowej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (nr telefonu 15 867 11 04) w celu umówienia się na konkretny dzień i godzinę odbioru żywności. Prosimy o zabranie ze sobą dużych toreb i przypominamy o obowiązku noszenia rękawiczek, zasłanianiu ust i nosa maseczką lub szalikiem oraz utrzymania co najmniej 2 – metrowej odległości od innych osób.


Ważna informacja dla mieszkańców Miasta i Gminy Osiek

Osoby chore, starsze i niepełnosprawne, nie korzystające z pomocy OPS Osiek, które z powodu istniejącego zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem mają trudności w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych, takich jak:

  • zakup leków
  • zakup żywności
  • inne konieczne czynności

a nie mogą liczyć na pomoc rodziny i najbliższych, mogą skorzystać doraźnie ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z pracownikami OPS Osiek. 

(numery dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30)

15 867 11 04

Po otrzymaniu zgłoszenia i stwierdzeniu konieczności udzielenia pomocy, podjęte zostaną działania związane z ustaleniem zakresu koniecznej pomocy i warunkami realizacji.


WYGRALIŚMY KONKURS NA ”TURNUS UŚMIECHU”  

Miło jest nam poinformować, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku został jednym z czterech laureatów ogólnopolskiego konkursu na Turnus Uśmiechu. Celem konkursu był pomysł i napisanie autorskiego programu na 12 dniowy turnus kolonijny. Nasz program, który przekonał jurorów nosi tytuł „Zabawa, nauka i sztuka” i jego celem jest rozwijanie umiejętności społecznych, samodzielności oraz poznawanie różnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci z terenu miasta i gminy Osiek. Konkurs jest organizowany przez Fundację ING Dzieciom, która w swoim Ośrodku będzie gościła 43 dzieci w wieku od 9 do 15 lat wraz z wychowawcami i kierownikiem wypoczynku. Nasz Turnus Uśmiechu odbędzie się w dniach 10 – 21.08.2020 r. w Ośrodku Fundacji ING Dzieciom w Wiśle. Dzieci, które pojadą na kolonię odwiedzą m.in. zabytkową kopalnię w Zabrzu, park rozrywki, basen oraz będą uczestniczyły w zajęciach integracyjnych, profilaktycznych, socjoterapeutycznych, grach terenowych, konkursach, zabawach na boisku i placu zabaw. Ośrodek, w którym odbędzie się Turnus Uśmiechu to nowocześnie urządzony, doskonale wyposażony budynek blisko centrum Wisły. Dostępne będą pokoje 2,3,4 i 5 – cio osobowe, grota solna z muzyko i światłoterapią, sprzęt audiowizualny oraz sportowy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących turnusu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 15 867 11 04.

Rekrutację rozpoczynamy już maju.


Więcej informacji na stronie  http://bit.ly/WsparciewKwarantannieSzanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym apeluję o ograniczenie w miarę możliwości załatwiania spraw administracyjnych osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku. Przypominam też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

W przypadku zapytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 15 867 11 04 lub e-mail opsosiek@poczta.onet.pl

Magdalena Wilk 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku

 


 


Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że 24 grudnia 2019 r. – w Wigilię Bożego Narodzenia, Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku będzie czynny w godzinach: 7.30 – 13.00.

 


 


 


 


INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STASZOWSKIM W 2019 ROKU

 


 

 

 


 


Z dumą informujemy, iż Świetlica Socjoterapeutyczna przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku została laureatem Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego CZYSTE SERCE 2018 w kategorii INSTYTUCJA.
Nagroda Wojewody jest hołdem dla Marka Kotańskiego – założyciela ruchu czystych serc, psychologa, który przez całe życie pomagał uzależnionym od alkoholu i narkotyków.
Dziękujemy za tak ogromne wyróżnienie !Informujemy, iż Fundacja COLLEGIUM PROGRESSUS realizuje projekt pn. „DOSTĘPNY WIRTU@LNY ŚWIAT – SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO” dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Projekt ma na celu wyposażenie co najmniej 3 700 mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego w wieku 25+, osób starszych w wieku 50+ oraz z niepełnosprawnościami, w co najmniej podstawowe umiejętności komputerowe i przydatne kompetencje cyfrowe, w tym wykorzystanie e – usług publicznych.

Kto może zostać grantobiorcą:

  • grantobiorcami projektu mogą być jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, występując samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa małopolskiego i świętokrzyskiego,
  • czas realizacji grantu nie przekracza 12 miesięcy w okresie kwalifikowalności projektu Operatora, tj. wrzesień 2018r. – październik 2019r.
  • wysokość przyznanego grantu wynosi od 15 000 zł do 150 000 zł – nie jest wymagany wkład własny

Po zakończeniu realizacji grantów, zakupiony sprzęt komputerowy zostanie przekazany przez grantobiorców na cele edukacyjne. Fundacja Collegium Progressus zapewnia wsparcie dydaktyczne i organizacyjne na każdym etapie projektu. Przed rozpoczęciem realizacji szkoleń, kadra trenerska przeprowadzi szkolenie dla instruktorów prowadzących zajęcia komputerowe.

Zwracamy się z prośbą o udostępnianie informacji na Państwa stronie internetowej oraz przekazywaniu informacji do jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z Państwa obszaru.

Więcej informacji dotyczących naszego projektu jest dostępne na naszej stronie http://polskacyfrowa.fundacja-cp.pl


Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach. Aby uzyskać szczegółową informację dotyczącą szkoleń prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku pod nr 15 867 11 04.

Tematyka szkoleń:

Osoby fizyczne

Podmioty ekonomii społecznej 

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Staszowie.

Turnusy rehabilitacyjne


 

zarz. 1-2018


 W dniach 1 – 3.12.2017 r. odbyła się przedświąteczna zbiórka żywności.
W ciągu trzech dni wolontariusze zebrali 460 kg żywności,
która w formie paczek zostanie przekazana rodzinom,
osobom samotnym i niepełnosprawnym z terenu Miasta i Gminy Osiek.
Dziękujemy  wolontariuszom , sklepom oraz wszystkim,
którzy przyłączyli się do akcji na rzecz osób potrzebujących.


001

 


potrzebuje ulotka A5_s1_2potrzebuje afisz A3_2

 

 

 

 

 

 


ZAPROSZENIE

16 września 2017 r. na Stadionie Lekkoatletycznym w Kiecach w godz. 10:00 -19:00  odbędzie się  „Paragedon – Festiwal Aktywności Ruchowej dla Osób Niepełnosprawnych”. Podczas imprezy nie zabraknie atrakcji nie tylko dla zawodników jak również dla kibiców. W ramach organizowanego przedsięwzięcia odbędą się warsztaty nordic walking, biegi, zajęcia fitness, joga, taniec i wiele dyscyplin sportu w tym lekkoatletycznych. W programie przewidziane są również prelekcje, konferencje, warsztaty, porady terapeutyczne, dietetyczne i rehabilitacyjne. Zapraszamy wszystkich Państwa do udziału, bądźmy tego dnia razem z tymi, których los w życiu nie szczędzi i którzy wielokrotnie udowadniają nam zdrowym, że są od nas silniejsi. Uczmy się od siebie wzajemnie pokory i szacunku.

Zapisy na wyjazd odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku, ul. Wolności 18
(tel. 15 867 11 04)

20369937_468388993537324_5325491496778073946_o


Komunikat w sprawie zmian dotyczących wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. obowiązywać będą nowe wzory wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wobec powyższego po druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy – należy zgłaszać się do tutejszego Ośrodka.

Okresy zasiłkowe

Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był dłuższy – rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 września 2017 r.). Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

W razie złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od listopada do stycznia następuje do dnia 31 stycznia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia.Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze?

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce jest to urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona  wdanej gminie (np. centrum świadczeń), właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub listownie. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru aż 4 kanały. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Podobne udogodnienia obowiązują w odniesieniu do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o te świadczenia można składać osobiście, listownie lub przez internet. W tym ostatnim przypadku zainteresowani mają do dyspozycji Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia oraz ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej. Wnioski w wersji tradycyjnej udostępnia w swojej siedzibie lub na stronie internetowej podmiot realizujący świadczenia w danej gminie (urząd miasta/gminy, OPS lub centrum świadczeń).

Podkreślenia wymaga, że aby otrzymać świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

Warto również zaznaczyć, że – w myśl nowych przepisów – począwszy od 2018 roku zainteresowani będą mogli składać wnioski o wszystkie te świadczenia drogą elektroniczną już w lipcu.


64_1_2_2009_EN


Wystartował Konkurs Działaj Lokalnie na rok 2017

Ośrodek Działaj Lokalnie w Staszowie ogłasza nabór wniosków do lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest to już 5 edycja konkursu grantowego realizowanego przez Ośrodek Działaj Lokalnie w Staszowie.

Program Działaj Lokalnie jest adresowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz dobra wspólnego na terenie powiatu staszowskiego (gminy: Staszów, Rytwiany, Bogoria, Osiek, Łubnice, Połaniec, Oleśnica, Szydłów). W ramach programu można pozyskać granty do 6.000 zł na projekty mające na celu pobudzanie lokalnej aktywności.

Nabór wniosków potrwa od 28 kwietnia do 30 maja 2017 r.

Projekty powinny trwać od 3 do 6 miesięcy w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.dzialaj.fundacjafarma.pl/konkurs-2017/zloz-wniosek/

Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany jest od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, a na terenie powiatu staszowskiego przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży przy wsparciu finansowym gmin: Staszów, Rytwiany, Połaniec, Bogoria, Szydłów, Łubnice oraz Starostwa Powiatowego w Staszowie.


 

Od dnia 2 stycznia 2017 r. PUNKT BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku  przy ul. Wolności 18

Punkt czynny jest w dniach :

Poniedziałek – od godz. 8.00 do 12.00

Czwartek – od godz. 8.00 do 12.00

Business man making a presentation at the office


na-str

 

 


 

W dniu 16.12.2016 r. odbyła się doroczna Wigilia dla osób starszych i samotnych zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku. W Wigilii wzięło udział ok 60 osób. Opłatkiem podzielili się m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Osiek pan Rafał Łysiak, ksiądz Zdzisław Rudnik oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej pani Magdalena Wilk. Na stół podano tradycyjne potrawy wigilijne, m.in. barszcz, krokiety, pierogi z kapustą i grzybami oraz ryby. Czas wigilijnego spotkania umiliły kolędy i pastorałki śpiewane przez uczniów Zespołu Szkół w Osieku.

dscn4086dscn4111dscn4108

 


 

W dniach 25-27.11.2016 r. odbyła się Świąteczna Zbiórka Żywności.
W zbiórce wzięli udział wolontariusze ze świetlicy socjoterapeutycznej15085612_10157802911290464_7302253166083830931_n
oraz ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Osieku.
W ciągu trzech dni wolontariusze zebrali 353 kg żywności.

Zbiórka odbyła się pod hasłem „DODAJ ŚWIĘTOM SMAKU”

Banki Żywności


Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe z autyzmem12688251_901229033323138_6900825773917650217_n
oraz ich opiekunów do zgłaszania chęci uczestnictwa
w proponowanych zajęciach do Caritas w Sandomierzu

„LINIA WSPARCIA”


Program Pomocy Dzieciom

stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

 


Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24.12.2015 r.


W gminie OSIEK trwają obecnie prace nad przygotowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy OSIEK na lata 2016 – 2020. Strategia jest dokumentem stanowiącym fundament realizacji lokalnej polityki społecznej na najbliższe lata. Zapraszamy wszystkie osoby i instytucje zainteresowane włączeniem się w opracowanie ww. dokumentu, prosimy o wypełnienie ankiety i przekazanie jej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.

Ankieta (PDF)

Ankieta (dokument tekstowy)


Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zaprasza na bezpłatne WARSZTATY KULINARNE,
które odbędą się w dniu 16 października 2015 r.

o godz. 10:00 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.

ZAPRASZAMY


Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zaprasza na bezpłatne WARSZTATY EKONOMICZNE,
które odbędą się w dniu 13 października 2015 r.

o godz. 13:00 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.

ZAPRASZAMY


Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zaprasza na bezpłatne WARSZTATY DIETETYCZNE w dniu 23 września 2015 r. godz. 10:00. Po warsztatach będzie można uzyskać indywidualne porady dietetyka.

ZAPRASZAMY


Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku ogłasza, że dniu 23.10.2015 r. (piątek) o godz. 9:00 zorganizowane zostanie spotkanie dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych (w tym osób niepełnosprawnych).

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.


001Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa ogłasza nabór wniosków do lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI. Jest to 3 edycja programu realizowanego przez Fundację.
Program Działaj Lokalnie jest adresowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz DOBRA WSPÓLNEGO na terenie powiatu staszowskiego (gminy: Staszów, Rytwiany, Bogoria, Osiek, Łubnice, Połaniec, Oleśnica, Szydłów).

W ramach programu można pozyskać granty do 6.000 zł na projekty mające na celu pobudzanie lokalnej aktywności. W tym roku łączna pula na granty wynosi 55.000 zł.

Nabór wniosków potrwa od 17 kwietnia do 31 maja 2015 r.

Realizacja projektów powinna trwać od 3 – 6 m-cy w okresie od lipca do grudnia 2015 r.

Wnioski są przyjmowanie za pośrednictwem GENERATORA wniosków dostępnego pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne:
 
 
 

zaproszenie2

Z góry serdecznie dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu akcji informacyjno-promocyjnej programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                      

W dniu 13.02.2015 r. w MGOK w Osieku odbyło się spotkanie podsumowujące realizację programów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz  pozostałej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku

Z wielu zaproszonych gości przybyli:

 Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Pan Rafał Łysiak, Skarbnik Miasta i Gminy Osiek Pani Barbara Sala, Starosta staszowski Pan Michał Skotnicki, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pani Renata Segiecińska, Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego Pani Barbara Nowak, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osieku Pan Witold Nasternak, radni z terenu gminy Osiek Pan Edward Kiciński, Pan Tomasz Grabowski, Pan Tadeusz Szady, Pan Dariusz Sosnowski i Pani Ewa Buda, Radni Powiatowi Pan Zbigniew Wiącek i Pan Marek Chyla, Ks. Rafał Olszówka oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku

Prezentacja przedstawiona na spotkaniuŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

W dniach 28, 29, 30 LISTOPADA Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku organizuje Świąteczną Zbiórkę Żywności.

Dzieląc się swoimi zakupami pomagasz najuboższym.

Kup jedno lub dwa opakowania więcej niż potrzebujesz, szczególnie olej, mąkę, makaron, ryż, cukier, konserwy mięsne, rybne i warzywne, dżemy i przekaż je wolontariuszom dyżurującym przy wyjściu ze sklepów w Osieku.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE AKCJI !

580x202px_banki_v2

***************************************************************************

skanuj0042


Zapisz

15085612_10157802911290464_7302253166083830931_nZa15085612_10157802911290464_7302253166083830931_npisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz